Benaddict Cumbersbumberswumbers

Just the two of us against the rest of the world


1 Comment

[Photos][07 Sep, 2013] ’12 Years A Slave’ Premiere at TIFF

Vầng, mệt mỏi lắm, hết sức là mệt mỏi luônummĐêm qua thì bị ‘The Fifth Estate’ đột kích, công lực còn chưa phục hồi đến nửa thì đêm nay lại bị ’12 Years A Slave’ cho thêm 1 màn nữa, gục đứ đừ luôn tuzki_040

Benedict+Cumberbatch+12+Years+Slave+Premieres+03b6hCUwRHGl Benedict+Cumberbatch+12+Years+Slave+Premieres+3IMOXb-kflOl Benedict+Cumberbatch+12+Years+Slave+Premieres+7y-DUGR6QZgl Benedict+Cumberbatch+12+Years+Slave+Premieres+bPs-vFKXMObl Benedict+Cumberbatch+12+Years+Slave+Premieres+dvdwBgipgQCl Continue reading

Advertisements