Benaddict Cumbersbumberswumbers

Just the two of us against the rest of the world


1 Comment

[Just the 2 of us]

Vầng, sau cái official trailer của BBC (rất khốn nạn) dài chưa đến 10s là dành cho Sherlock thì cái fandom vốn đã điên khùng bấn loạn này lại đc 1 trận nổi sóng =))))))))))))))))

Nguyên nhân chính là ở câu nói của ai đó :3

Đùa chứ dân tình trên tumblr đến cuồng loạn vì câu nói “Just the 2 of us against the rest of the world” =))))))) [Thực ra mình cũng tham gia tiếp tay cho cái trò này bằng cách reblog liên tục :”>>>>>]

Giờ thì hãy cùng điểm qua những thứ đang diễn ra trong cái fandom tại thời điểm này cái nhỉ =))))))

Continue reading

Advertisements