Benaddict Cumbersbumberswumbers

Just the two of us against the rest of the world


Leave a comment

[SANEDICT’s] Miss Marple – Murder is Easy (vietsub)

Marple

Name: [SANEDICT’s] Miss Marple – Murder is Easy (vietsub)

Translator: s.a.N

Editor: s.a.N

Timer + Typesetter + Encoder: S.a.n

  • Link download:

MEGA: folder

Drive: folder

Fshare: Click 

  • Link online: 

Onedrive: Click

祝你生日快乐,Bennie bday

Advertisements


2 Comments

[SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 3 – The Final Problem (vietsub)

sanedicts-sherlock-iv-ep-3-the-final-problem-vietsub-1-0010139882017-01-22-17-58-39

Name: [SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 3 – The Final Problem (vietsub)

Translators:  O.s.a.n, s.A.n, s.a.N

Editors: O.s.a.n, s.A.n, T.s.a.n, s.a.N

Timer + Typesetter + Encoder: S.a.n

  • Link download:

MEGA: Click

  • Link online: 

Drive (folder)

Google Plus Part 1 Part 2 Part 3

Chúc các bạn xem vui tuzki-hati


3 Comments

[SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 2 – The Lying Detective (vietsub)

sanedicts-sherlock-iv-ep-2-the-lying-detective-vietsub-mp4_snapshot_00-29-03_2017-01-15_04-09-53

Name: [SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 2 – The Lying Detective (vietsub)

Translators: T.s.a.n, O.s.a.n, s.A.n, s.a.N, [SAN+] Lan Khanh Ngo, [SAN+] Mỹ Nguyễn

Editors: T.s.a.n, s.a.N

Timer + Typesetter + Encoder: S.a.n

  • Link download:

Fshare: Click

Drive: Click 

MEGA: Click

  • Link online: 

Google Plus Part 1 Part 2 Part 3

Mirror (Drive)

Mirror 2 (Drive)

Chúc các bạn xem vui senank


1 Comment

[SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 1 – The Six Thatchers (vietsub)

sanedicts-sherlock-iv-ep-1-the-six-thatchers-vietsub-mp4_snapshot_01-28-21_2017-01-09_07-16-46

Name: [SANEDICT’s] Sherlock IV Ep 1 – The Six Thatchers (vietsub)

Translators: T.s.a.n, O.s.a.n, [SAN+] Lan Khanh Ngo, [SAN+] Mỹ Nguyễn, [SAN+] My Ngô

Editors: s.A.n, O.s.a.n, s.a.N

Timer + Typesetter + Encoder: S.a.n

  • Link download:

Fshare: Click

Drive: Click (các bạn dùng hjsplit hoặc FFSJ để nối file lại nhé :D)

MEGA: Click

  • Link online: 

Google Plus Part 1 Part 2 Part 3

Mirror (Drive)

Chúc các bạn xem vui olele


4 Comments

[SANEDICT’s] Sherlock Special – The Abominable Bride (vietsub)

Lần đầu tiên mới biết chơi Facebook như nghịch dao 2 lưỡi vậy omg Mới up link sáng sớm nay, thấy có bạn nhắc cẩn thận không bị sờ gáy rồi, ai ngờ đâu đùng phát chiều dính chưởng tuzki-desp

TRỜI ƠI BAO NHIÊU LIKE VỚI SHARE CỦA TÔI tuzki-jedug2tuzki-jedugtuzki-guling2tuzki-buagtuzki-gajebo

Repost lại bên wordpress vầy, các bạn thông cảm TT___________TT

  • Link download:

Fshare: Click

Drive: Click

MEGA: Click

  • Link online: (Google Plus)

Part 1|Part 2|Part 3|Part 4|Part 5|Part 6

12469362_819898191489181_1427163913842652631_o

Chúc các bạn xem phim vui vẻ desphore