Benaddict Cumbersbumberswumbers

Just the two of us against the rest of the world


Leave a comment

[Download|Fshare] TAB Extras – Writers’ Interview

Sherlock “The Abominable Bride” – DVD Extras – Writers’ Interview [Fshare links]

TAB Extras - Writer's Interview.mkv_thumbs_[2016.05.11_17.37.41]

File name:  TAB Extras – Writers’ Interview.mkv

Size: 309 MB

Resolution: 1920×1080

Duration: 00:03:41 Continue reading

Advertisements


Leave a comment

[Download|Fshare] TAB Extras – Sherlockology Q&A

Sherlock “The Abominable Bride” – DVD Extras – Sherlockology Q&A [Fshare links]

TAB Extras - Sherlockology Q&A.mkv_thumbs_[2016.05.11_17.37.06]

File name:  TAB Extras – Sherlockology Q&A.mkv

Size: 1.58 GB

Resolution: 1920×1080

Duration: 00:19:34 Continue reading


Leave a comment

[Download|Fshare] TAB Extras – Mark Gatiss: Production Diary

Sherlock “The Abominable Bride” – DVD Extras – Mark Gatiss: Production Diary [Fshare links]

TAB Extras - Mark Gatiss Production Diary.mkv_thumbs_[2016.05.11_17.36.10]

File name:  TAB Extras – Mark Gatiss: Production Diary.mkv

Size: 403 MB

Resolution: 1920×1080

Duration: 00:04:54 Continue reading


Leave a comment

[Download|Fshare] TAB Extras – Mark Gatiss: A Study in Sherlock

Sherlock “The Abominable Bride” – DVD Extras – Mark Gatiss: A Study in Sherlock  [Fshare links]

TAB Extras - Mark Gatiss A Study in Sherlock.mkv_thumbs_[2016.05.11_17.35.34]

File name:  TAB Extras – Mark Gatiss A Study in Sherlock.mkv

Size: 2.33 GB

Resolution: 1920×1080

Duration: 00:28:35 Continue reading


4 Comments

[SANEDICT’s] Sherlock Special – The Abominable Bride (vietsub)

Lần đầu tiên mới biết chơi Facebook như nghịch dao 2 lưỡi vậy omg Mới up link sáng sớm nay, thấy có bạn nhắc cẩn thận không bị sờ gáy rồi, ai ngờ đâu đùng phát chiều dính chưởng tuzki-desp

TRỜI ƠI BAO NHIÊU LIKE VỚI SHARE CỦA TÔI tuzki-jedug2tuzki-jedugtuzki-guling2tuzki-buagtuzki-gajebo

Repost lại bên wordpress vầy, các bạn thông cảm TT___________TT

  • Link download:

Fshare: Click

Drive: Click

MEGA: Click

  • Link online: (Google Plus)

Part 1|Part 2|Part 3|Part 4|Part 5|Part 6

12469362_819898191489181_1427163913842652631_o

Chúc các bạn xem phim vui vẻ desphore